🖤 Oprichting

In herinnering aan Faisal Mssyeh, bekend als rapper Feis, werd "Stichting Feis" opgericht met als voornaamste doel actief bij te dragen aan een verbeterde levenskwaliteit voor minderbedeelden. De stichting pleit voor een wereld zonder honger, ziekte, conflict en angst, en streeft ernaar een helpende hand te bieden aan mensen van alle religies, etnische achtergronden en geslachten.

🖤 Inzet voor Palestina

Vanwege het escalerende geweld sinds 7 oktober in Palestina heeft Stichting Feis besloten haar inspanningen te richten op het ondersteunen van de Palestijnse bevolking. Dit wordt gedaan door diverse projecten in Nederland te initiëren om bewustwording over het Palestijnse conflict te vergroten en aandacht te vragen. Bovendien wordt er diverse merchandise uitgebracht om fondsen te werven, waarbij alle opbrengsten (de verkoopprijs minus de kosten) ten goede komen aan stichtingen in Palestina. Stichting Feis maakt geen financiële winst uit de verkoop.

Ons doel? Het verkopen van 500 items, zodat onze donatie ten minste € 10.000 bedraagt.

🖤 Wanneer en aan wie doneren wij?

Stichting Feis hecht waarde aan de zorgvuldige besteding van donaties. De stichting is opgericht met goede intenties en zonder winstoogmerk, ter nagedachtenis aan Feis. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar potentiële samenwerkingspartners, wat soms resulteert in een langer proces voor nieuwe donaties, verspreid over kleinere bedragen. Door voortdurend de situatie in Palestina te volgen en de mogelijkheden voor hulp te onderzoeken, worden doordachte donaties gedaan. Deze informatie wordt altijd gedeeld via Instagram.

Naast directe donaties aan Palestina, wordt een deel van de opbrengst gebruikt om acties te financieren die de bewustwording in Nederland vergroten. Stichting Feis organiseert demonstraties, Nakba-marsen en educatieve bijeenkomsten.


Op 16 januari 2024 hebben wij een actie gestart waarin we geld inzamelen voor hulpgoederen in Gaza. Samen met drie andere organisaties hebben wij papieren om wekelijks 10 vrachtwagens de grens over te krijgen. Dit is een samenwerking met een een team ter plaatse, waarvan onze contactpersonen Hannan Razzouki, Salam el Deen en Yousri (Hansie Anders) zijn. Zij zijn het team ter plekke en coördineren daar de distributie en de diplomatieke afhandeling rondom de juiste contacten en papieren. Wekelijks is ons doel om samen met andere organisaties 10 vrachtwagens te vullen en Gaza in te krijgen. Doneren kan via de Whydonate link (Inzamelingsactie Stichting Feis | Steun Onze Inzamelactie voor Gaza St (whydonate.com)) of via aankoop van de merchandise.

🖤 Wat hebben wij tot nu toe gedoneerd?

  • 23.11.2023: Donatie aan Islamic Relief Nederland van € 1.500
  • 24.01.2024: Tien vrachtwagens voor Gaza gevuld met water, een waarde van € 23.000 (3 vrachten via Al Khattab Foundation)
  • Periode van november t/m januari: Alle onkosten voor verschillende demonstraties en bijeenkomsten in Nederland